Víte, na co všechno máte po pracovním úrazu nárok?

Legislativa upravující práva a povinnosti v oblasti pracovních úrazů nemusí být pro každého snadno srozumitelná, obzvlášť pokud jste poškozený zaměstnanec, kterému se stal pracovní úraz a váš zaměstnavatel k celému případu přistupuje nedbale. Zjistěte, na co všechno máte v takovéto nepříjemné situaci nárok a na koho se obrátit v případě, že potřebujete pomoc.

Může se jednat o proplacení ztráty na výdělku, náhrady za bolest či nákladů vynaložených v souvislosti s léčbou. To vše a mnoho dalšího by vám měl odpovědný zaměstnavatel vyplatit, pokud na to máte nárok. V tomto článku jsem pro vás připravili seznam všech nároků a jak je uplatnit. Pokud se ovšem v celé problematice ztrácíte, zvažte pomoc právní poradny pro poškozené.

Jak své nároky u zaměstnavatele uplatnit

Ze zákona sice vyplívají pro zaměstnavatele odpovědného za pracovní úraz povinnosti, ovšem první krok je vždy na poškozeném zaměstnanci samotném. Je jím ohlášení pracovního úrazu a následné vyčíslení a doložení všech nároků a vyzvání zaměstnavatele k úhradě odškodnění za pracovní úraz. Pro posouzení vašeho zdravotního stavu a zdravotní dokumentace zvolte ideálně odborného lékaře, který je zároveň soudním znalcem.

Kompletní seznam nároků z pracovního úrazu

  • Náhrada za bolest
  • Náhrada za trvalé následky (ztížení společenského uplatnění)
  • Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
  • Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (tzv. renta)
  • Náhrada nákladů spojených s léčením
  • Náhrada věcné škody
  • Jednorázová náhrada újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance
  • Náhrada při úmrtí zaměstnance
  • Odstupné

Pomoci vám může právní poradna pro poškozené

V těžké situaci, jako je nespolupráce zaměstnavatele po pracovním úrazu nemusíte být na všechno sami. Odbornou a individuální pomoc vám může poskytnout právní poradna pro poškozené, která má s řadou podobných případů letité zkušenosti. Vyzkoušejte možnost konzultace zdarma a zvažte, zda se jimi nenechat zastupovat.