Poznejte různé typy sopek

Sopečné erupce patří mezi nejničivější události v přírodě. Ačkoli jsou sopky obecně považovány za hory, ve skutečnosti existuje šest hlavních typů sopek, které jsou klasifikovány na základě jejich velikosti, tvaru a původu. Kromě toho lze těchto šest různých typů sopek rozdělit do dvou obecných kategorií: sopky s centrálním průduchem a rozsáhlý vulkanický terén.

Centrální Ventilační Sopky

Centrální větrací sopky jsou ty, které většina z nás pravděpodobně zná. Celkově existují tři typy sopek, které jsou klasifikovány jako centrální průduchové sopky: štítová sopka, stratovulkán a komplex ryolitové kaldery. Jak název napovídá, každá sopka klasifikovaná jako centrální průduch obsahuje centrální průduch, který má podobu kráteru poblíž vrcholu sopky. Jak štít, tak stratovulkány jsou pravděpodobně nejznámější pro běžného člověka, protože jsou to sopky, které vypadají jako hory. Štítové sopky mají obecně mírný sklon a velký objem, zatímco stratovulkány jsou vysoké se strmým svahem. Pozoruhodným příkladem štítové sopky je Mauna Loa na Havaji, stejně jako největší sopka ve sluneční soustavě , Olympus Mons na Marsu . Snad nejpozoruhodnějším příkladem stratovulkánu je Mount St. Helens , který se nachází ve státě Washington. Ryolitové sopky nejsou tak rozpoznatelné jako jejich protějšky, přesto patří mezi největší sopky na Zemi . Například Yellowstonský národní park je ryolitová sopka a její kaldera je tak velká, že je považována za supervulkán. Na rozdíl od štítových a stratovulkánů nemají ryolitové sopky sklon ani znatelný kráter. Jsou to spíše nízkoreliéfní systémy zhroucených kalder a velké množství malých průduchů.

Rozsáhlé Sopečné Terény

Rozsáhlé vulkanické terény jsou téměř úplně opačné než centrální průduchové sopky. Nemají centrální průduch nebo kráter a obecně netvoří svahy a hory. Rozsáhlé sopečné terény se obecně tvoří, když magma z nitra Země pomalu proudí na povrch prostřednictvím více zdrojů. Jak magma tuhne, tvoří mohutný sopečný terén. Existují tři typy rozsáhlého vulkanického terénu: monogenetické pole, velká magmatická provincie a středooceánské hřbety. Monogenetická pole jsou rozsáhlé sopečné terény s nízkým reliéfem, což znamená, že je zde malý nebo žádný sklon. Na monogenetických polích se však někdy mohou tvořit stratovulkány a také malé sopečné kužely. Velké magmatické provincie patří mezi největší sopečné struktury na Zemi, obvykle mají podobu masivní náhorní plošiny. Zajímavé je, že navzdory své velikosti velké magmatické provincie obecně neobsahují žádné hory nebo vysoké stavby. Středooceánské hřbety se nacházejí pouze na dně oceánu a vyvíjejí se kolem míst, kde magma z nitra Země stoupá a tvoří novou vrstvu oceánské kůry. Jak magma tuhne a stává se z něj kůra, vytváří obrovský hřeben vulkanického materiálu. Všechny hlavní oceány Země obsahují středooceánský hřbet, z nichž nejoblíbenější je středoatlantický hřbet.